سنسور هشدار دهنده نشت گاز متان سیسمیک (Sismik)

هشدار دهنده نشت گاز متان سیسمیک (Sismik)

گازهای هدف کالیبره شده :متان (گاز شهری)
شدت صدای آلارم دستگاه :85 دسی بل
محصول کشور :ترکیه
توان مصرفی :5/2W
ورودی :V/50 HZ220

هشدار دهنده نشت گاز متان سیسمیک محصول ترکیه برای هشدار گاز متان (شهری) به کار می رود. این دستگاه به محض تحریک توسط گاز متان با عملکرد به هنگام و سریع اقدام به واکنش می کند و با صدای بوق تعبیه شده در دستگاه، اطرافیان را از وقوع حادثه باخبر می سازد. همچنین در صورت متصل بودن دتکتور نشت گاز به شیر برقی، دستور قطع جریان گاز را به شیر برقی می دهد.
سنسور گاز متان سیسمیک با عملکرد صحیح و سریع در زمان نشت گاز با توجه به نوع نصب عکس العمل سریع از خود نشان میدهد و از وقوع حوادث بعدی جلوگیری می کند .