لوله مانیسمان

سایز :1.2 الی 24 اینچ
لوله های بدون درز در ایران به نام لوله های مانیسمان نامیده می شوند که از نام دانشمندی آلمانی که اولین بار این لوله ها را ساخت مشتق شده است. لوله مانیسمان از یک قطعه فولادی یک تکه ساخته می شود. در این روش لوله ها بدون درز است و برای ساخت آن یک قطعه شمش را گرم کرده و توسط سمبه ماتریس از یک قالب مخصوص عبور می دهند. سپس با غلطک های مخصوص تحت نورد و کشش قرار می گیرند تا به اندازه مورد نظر برسند. لوله مانیسمان بدلیل اینکه درز جوش ندارد، استحکام بالاتری دارد و در قطرهای پایین ساخته می شوند. دلیل این امر این است که ساخت لوله هایی با قطر بالا آن هم به صورت بی درز، بسیار مشکل خواهد بود و نیاز به صرف هزینه ی بالا دارد.
برای اولین بار در ایران لوله مانیسمان یا بدون درز در دو مرحله خشن کاری (Rough) و ظریف کاری (Finishing) ساخته شد. لوله مانیسمان حداکثر تا قطر ۲۴ اینچ تولید می شوند و لوله های با درز در قطرهای بالا تولید می شوند. در موارد خاص توانایی ساخت لوله بی درز یا لوله مانیسمان تا قطر ۴٢ اینچ هم گزارش شده است. لوله مانیسمان بسته به فشار و نوع سیال دارای ضخامت های مختلفی می باشند.که در صنعت این ضخامت ها را schedule یا رده می نامند. بر اساس این جدول فشار کاری مجاز برای هر رده مشخص می باشد. با بالا رفتن رده ضخامت لوله مانیسمان بیشتر خواهد شد. بطور مثال در لوله ی مانیسمان ۱۰ اینچ ضخامت ۲۷/۹ میلی متر بوده در حالیکه در رده ۸۰ ضخامت لوله مانیسمان ۱/۱۵ میلی متر بوده و این عدد با بالا رفتن رده بیشتر می شود.