شیر امین - اتصالات امین

شیر امین – اتصالات امین

کارخانه اتصالات جوشی امین با توجه به فرمول ساده تولید با تیراژ بالای اتصالات جوشی در نتیجه هزینه تمام شده پائین توانسته تولید اتصالات جوشی را با تیراژهایی که اغلب خارج از باور می باشد، به انجام رسانده لذا با دستیابی به هزینه تولید ارزان، قیمت های رقابتی خوبی در کنار کیفیت بالای اتصالات جوشی امینسازد.قابل توجه است محصولات اتصالات جوشی امیندر اکثریت قریب به اتفاق شهرهای بزرگ و کوچک ایران به فروش می رسد و به تایید شرکت گاز این شهرها رسیده است.