شیر حساس به زلزله سدید - شیر قطع کن حساس به زلزله سدید

شیر ضد زلزله سدید

سیستم الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله ساخت گروه صنعتی ایمن زلزله سدید ،سیستمی تخصصی و منحصر به فرد و حاصل سالها تحقیق و تلاش گروهی متخصص در زمینه های زلزله ،مکانیک و الکترونیک می باشد .

باحفظ احترام به سازندگان قطع کن مکانیکی گاز ( امریکایی،ترکیه ای و ایرانی) و اقرار به اثر و ارزش کلیه تجهیزات کاهنده خسارات مالی و جانی در زلزله، این سیستم بصورت کاملا تخصصی در زمان زلزله عمل میکند و با توجه به فیلتراسیون سخت افزاری و نرم افزاری موجود در سیستم الکترونیک آن به هیچ وجه به ارتعاشات محیطی غیر از زلزله پاسخ نمیدهد و در صورت عمل کردن سیستم قطعاٌ با امواج زلزله روبرو گردیده است .

اولین بار در آمریکا دستگاه مکانیکی قطع گاز حساس به زلزله در دو دهه گذشته ساخته شد و هم اکنون در غرب امریکا بصورت اجباری تحت استفاده قرار گرفته است . کشور ترکیه با کپی سازی از دستگاه مذکور شروع به تولید آن دستگاه کرد و به کشورهای لرزه خیز من جمله ایران صادرکرد.

در ایران نیز همان دستگاه مکانیکی بصورت متفرقه با همان مکانیزم ساخته شد و در بعضی مکانها مورد مصرف قرارگرفت .

برای اولین بار در جهان دستگاه الکترونیک قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله( امواج اولیه P و همچنین PGA زلزله) توسط متخصصین ایرانی ساخته و مورد ثبت اختراع جهانی قرار گرفت( به شماره 80808 – مورخ 17/7/92 ). ویژگی های دستگاه الکترونیکی قطع گاز قابل قیاس با نوع مکانیکی حتی امریکایی نبوده و از این نظر ضمن یک افتخار بین المللی برای کشور عزیزمان ایران، مورد توجه کشورهای اروپایی حتی امریکا نیز قرار گرفت .