شرکت مبین گستر تابان

شرکت مبین گستر تابان پیشتاز در ارائه محصولات و خدمات متمایز در توسعه پایدار می کوشد قدرت برتر باشد. در این راستا رسالت انسانی این شرکت موجب شد تا محصول هشدار گاز و شیر های حساس به زلزله و شیر های قطع گاز (برقی و مکانیکی) در اختیار هموطنان گرامی قرار دهد تا دیگر شاهد حوادث دلخراش گاز گرفتگی و مرگ خاموش شهروندان نباشیم.

محصولات ارائه شده توسط این شرکت در اماکن زیر قابل استفاده می باشد:

ادارات و شرکتها و واحد های تجاری
منازل مسکونی، آپارتمانها و ساختمانهای خاص
کارخانه ها، کارگاه ها و واحد های تولیدی
رستوران ها، هتل ها و مراکز عمومی
مراکز ورزشی، مدارس ، خوابگاه های دانشجویی و کارگری
مساجد، حسینیه ها و تکایا و اماکن مذهبی